I2C LCD Display op Arduino

Het MEEPS I2C LCD display kan eenvoudig op de Arduino aangesloten worden. In dit voorbeeld gebruiken we een Arduino Duemilanove. De +5V wordt op 5V van de Arduino aangesloten, de Gnd aan de Gnd. SDA gaat naar Analog IN 4, SCL naar Analog IN 5. Verder alleen nog RESET naar RESET en INT naar 2 (INT0). De INT doet in deze schakeling niets maar het kan geen kwaad hem toch aan te sluiten, worden er meer MEEPS boards doorgekoppeld dan kan het zijn dat een volgend board hem wel nodig heeft. De onderstaande code is voldoende om het MEEPS I2C LCD Display aan te sturen. Een eigenaardigheid is dat de instelling gebruikt wordt voor een LCD display van 40 karakters met 2 regels, het LCD display wordt gestuurd door een KS0066 controller die normaal ook 40 karakters kan aansturen. De tweede regel begint bij karakter 40 door deze constructie, vandaar deze instelling.

 

 
#include <Wire.h>
#include <LCDI2C4Bit.h>

int MCP23008 = B0100000; // MCP23008 address A0=0 A1=0 A2=0

LCDI2C4Bit lcd = LCDI2C4Bit(MCP23008,2,40);

void setup()
{
  Wire.begin();
  
  lcd.init();
  lcd.printIn("MEEPS");
  lcd.cursorTo(1,0);
  lcd.printIn(" & Parts");
  delay(1000);
}

void loop()
{
}